zachęcamy do udziału

FUNDACJA HAPPY SENIOR
Pomagamy pokonać wiek i czerpać z życia pełnymi garściami.

 • GENEZA FUNDACJI

  Nasza Fundacja powstała z potrzeby serca oraz buntu i głębokiego pragnienia zmiany smutnej rzeczywistości. Wszystko zaczęło się od zderzenia dwóch ekstremalnie różnych światów. Jeden był pełen energii, radości, nadziei, planów i marzeń, a drugi pełen smutku, cierpienia, odrzucenia, niemocy i tęsknoty. To było głębokie i poruszające doświadczenie.

  Obserwowaliśmy codzienność seniorów w Polsce, tych w bliższej i dalszej rodzinie, tych w sklepach, parkach i przychodniach, a szczególnie tych w domach opieki, i nie podobało nam się to, co widzieliśmy. Zwłaszcza warunki w domach opieki pozostawiały bardzo wiele do życzenia. Nie chcieliśmy i nie mogliśmy się temu biernie przyglądać. Postanowiliśmy działać. Przeprowadziliśmy wiele rozmów ze specjalistami zajmującymi się potrzebami seniorów oraz z samymi seniorami, zwiedziliśmy masę placówek opiekuńczych, dnie i noce pogłębialiśmy wiedzę na temat osób starszych w Polsce i za granicą. Jako wolontariusze zorganizowaliśmy ekologiczne śniadanie dla Klubu Seniora oraz biopoczęstunek podczas zakończenia wczasów na działkach, wzbogacone o wykłady dotyczące zdrowej diety. Zorganizowaliśmy również nieodpłatne przekazanie wartościowego sprzętu medycznego do ośrodków opiekuńczych dla seniorów. Z dnia na dzień rosła w nas ogromna empatia, wrażliwość i szacunek do osób starszych oraz potężna energia i zapał do działania. To wszystko zaowocowało stworzeniem Fundacji Happy Senior.

 • O FUNDACJI

  Nasza Fundacja prowadzi przede wszystkim działania poprawiające zdrowie seniorów w Polsce (zarówno fizyczne jak i psychiczne), np. działania związane z prawidłowym żywieniem, aktywnością ruchową oraz podwyższaniem komfortu życia. Ponadto edukujemy oraz zapewniamy wsparcie emocjonalne, rzeczowe i finansowe.

  Afrykańskie przysłowie mówi „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, idźmy razem”. Dlatego wierzymy, że poprzez nasze wspólne działania i dzięki Waszemu wsparciu będziemy zmieniać rzeczywistość i mnożyć udzielaną pomoc, a Happy Senior na stałe zagości w naszym, polskim społeczeństwie.

 • NASZE CELE

 • działania zmierzające do zapewnienia seniorom należnej pozycji w społeczeństwie, społecznej akceptacji i szacunku;
 • łamanie barier i umacnianie więzi międzypokoleniowych;
 • edukacja i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w obliczu nowych technologii i powszechnej cyfryzacji;
 • nauka pozytywnego myślenia, walka z depresją i wypaleniem;
 • budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych;
 • przeciwdziałanie naruszeniom praw osób starszych i przemocy wobec nich;
 • edukacja młodego pokolenia w zakresie tworzenia języka komunikacji oraz tworzenia wspólnej i harmonijnej społeczności z seniorami, a także czerpania z ich wiedzy i doświadczenia;
 • krzewienie zdrowego i właściwego odżywiania wśród osób w starszym wieku;
 • żywienie seniorów (zgodnie ze zbilansowaną i zdrową dietą), również tych, którzy nie mogą wyjść z domu;
 • organizacja rehabilitacji opartej na zapobieganiu urazom, zespołowi kruchości oraz poprawie koordynacji ruchowej i kondycji fizycznej osób starszych;
 • dofinansowywanie terapii niwelujących bóle kręgosłupa (seniorzy to najliczniejsza grupa dotknięta tym problemem), a także wzmacniających mięśnie, poprawiających równowagę oraz ułatwiających poruszanie się;
 • organizacja zajęć gimnastycznych, które przywracają harmonię i usprawniają przepływ energii;
 • organizacja warsztatów na temat ochrony przed upadkiem (upadki po 65 roku życia to najczęstsza zewnętrzna przyczyna zgonów);
 • wspieranie seniorów w czynnościach życia codziennego;
 • pomoc w zapewnianiu niesamodzielnym osobom starszym odpowiedniej, kompleksowej opieki i pielęgnacji.


  Więcej informacji znajduje się w statucie Fundacji Happy Senior.